Jak wygląda proces wyceny?

Cena usługi uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: stopnień skomplikowania tekstu pod względem terminologicznym, jego długość, proponowany termin wykonania, a także format, w którym został dostarczony.

Wycena tłumaczenia pisemnego opiera się o stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami) lub, częściej, o słowo źródłowe.

W przypadku tłumaczeń ustnych cena zależna jest od miejsca wykonania usługi, dostępnych materiałów referencyjnych oraz tematyki, której dotyczy zlecenie.

W jakich językach Pani pracuje?

Pracuję wyłącznie w parze językowej angielski-polski.

Jaką tematykę Pani tłumaczy?

Pracuję wyłącznie w następujących specjalizacjach: prawo, biznes i IT. Oznacza to, że nie zajmuję się przekładem dokumentów i tłumaczeniami ustnymi, których tematyka wychodzi poza zakres mojej wiedzy i umiejętności. Uniemożliwiłoby mi to gwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług.

Jak długo zajmuje tłumaczenie dokumentu?

Czas wykonania usługi zależy od rodzaju tłumaczonego tekstu i jego długości. Rozpoczęcie realizacji tłumaczenia pisemnego rozpoczyna się w dniu następującym po akceptacji wyceny. W przypadku pracy nad licznymi projektami termin usługi określany jest indywidualnie.

Możliwe jest zastosowanie trybu przyśpieszonego lub ekspresowego po indywidualnych ustaleniach z klientem.

Jak rozlicza Pani tłumaczenia ustne?

Tłumaczenia ustne rozliczane są na podstawie tzw. bloków. Jeden bok obejmuje 4 godziny zegarowe, a nawet jeśli tłumaczenie trwa tylko godzinę, klient dalej zobowiązany jest do zapłaty za cały blok. To norma stosowana przez tłumaczy ustnych i zgodna z powszechnymi zasadami wynagradzania tłumaczy konferencyjnych w Polsce. Zapłata za blok rekompensuje tłumaczowi m.in. czas poświęcony na przygotowanie się do zlecenia.

W jaki sposób zapewnia Pani wysoką jakość tłumaczeń?

Dokładam wszelkich starań, aby wykonywana przeze mnie praca była zgodna europejską normą tłumaczeniową EN15038 oraz wspieram inicjatywę Quality in Translation. Unikam również akceptowania projektów za stawki, które uniemożliwiają wykonanie pracy ze standardami wysokiej jakości, oraz nieustannie szkolę się i dokształcam.

W jaki sposób zapewnia Pani poufność tłumaczonych dokumentów?

Wszystkie dokumenty, nad którymi pracuję objęte są ścisłą kontrolą. Przechowuję dokumenty w miejscach i w sposób do tego odpowiednich oraz nie udostępniam ich osobom trzecim, chyba że klient życzy sobie inaczej.

Jak można zapłacić za usługę? Czy wystawia Pani faktury VAT?

Wystawiam faktury VAT, a płatność za usługę przyjmuję wyłącznie przelewem na konto bankowe lub PayPal. Zapłaty można dokonać w następujących walutach: PLN, USD, EUR i GBP.

Inny tłumacz wycenił usługę na dużo niższą kwotę. Dlaczego?

Jak w każdej branży, ceny usługi wahają się w zależności od wykonawcy. Moje stawki odzwierciedlają gwarantowaną przeze mnie jakość i doświadczenie. Doskonale znam wartość swojej pracy a także wysiłek, który musiałam włożyć w długie lata nauki i zdobywanie odpowiednich kwalifikacji. Dlatego też nie akceptuję projektów za stawki, które uwłaczają mojej pracy, a także pracy innych profesjonalnych tłumaczy. Jednocześnie jestem pewna, że moja pasja i umiejętności tłumaczeń znajdą odzwierciedlenie w zadowoleniu z moich usług.